Hvad betyder det, at en krukke er frostsikret ?

Alle vore krukker sælges med frostgaranti med mindre andet er anført.

Frostgaranti betyder, at der er garanti for, at krukkerne ikke springer på grund af frost.

Frostgarantien omfatter IKKE en eventuel udsmykning på krukkerne i form af f.eks.

blomsterranker - løvehoveder eller anden udsmykning. Krakelering eller afskalning

af sådan udsmykning er ikke dækket af frostgarantien.

 

Da lerkrukker er et naturmateriale, skal nedenstående retningslinier dog overholdes 

for at frostgarantien dækker:

1) Der skal være et eller flere huller i bunden af krukken, så overskydende vand kan

løbe ud.

2) Der skal skabes et godt dræn i krukken. F.eks. ved at fylde krukken 1/4 op med

Leca, perlesten eller lignende.

3) Krukkerne må ikke stå direkte på jord eller græs om vinteren.

4) Underskåle/- fade skal fjernes fra krukkerne om vinteren.

5) Det er altid tilrådeligt at hæve krukkerne 1-2 cm. fra underlaget så der kan komme 

luft ind under krukkerne, og overskydende vand kan komme helt væk.

Benyt evt. KRUKKEFØDDER:

6) Undgå at flytte eller at støde til krukkerne i frostvejr.

7) Ved for høj jordfugtighed risikeres frostsprængning. Er der meget vand i en krukke,

er der også risiko for at krukken springer, da vand udvider sig når det fryser til is. Vær

derfor forsigtig med at vande planterne, hvis der er udsigt til frost.

 

TERRACOTTA-KRUKKER er også dækket af frostgarantien. Men da terracotta-krukker er

brændt ved lavere temperaturer end glaserede krukker ( oftest mellem 930 - 1100 grader C)

er leret i krukkerne stadig porøst og suger vand, enten når det regner eller når man vander planterne. Der kan derfor i frostvejr forekomme afskalning/krakelering på krukkens yderflade, hvilket IKKE betegnes som sprængning af krukken, og er derfor ikke dækket af frostgarantien.

Vær også opmærksom på, at frostgarantien heller ikke dækker den almindelige nedbrydning der naturligt sker, når krukkerne står ude i vind og vejr hele året. Det fugtige klima her i landet fremskynder denne naturlige nedbrydning.

Brug derfor altid KRUKKEFØDDER til terracotta-krukker, og opbevar dem tørt om vinteren,

så behøver de ikke ikke blive opbevaret frostfrit.

Bemærk også at Terra-cotta krukker fra Vietnam er fabrikeret af et mere porøst ler end

Terra-cotta krukker fra Italien, og derfor er mere udsat i det danske klima.

HUSK DERFOR ALTID:

Lerkrukker, og især Terracotta-krukker røde - hvide eller brune er naturprodukter, og derfor også underlagt naturens kræfter. RIGTIG GOD FORNØJELSE - Kirsten Sofie og Leif Ottesen.