Da vi mangler plads rydder vi  op i 2 gange 3 generationers spændende efterladenskaber

som f. eks. gamle ugeblade  Familie Journalen og Hjemmet helt tilbage fra 1898, gamle

78 grammofonplader - gamle Julehæfter og nodesamlinger samt mange flere gamle ting.

Kontakt os venligst på forhånd for eventuel besigtigelse - eller besøg  vort altid åbne

miniloppemarked i vor åbne carport